Hrvatska morfonologija Ivan Marković

ISBN:

Published: October 2013

Hardcover

210 pages


Description

Hrvatska morfonologija  by  Ivan Marković

Hrvatska morfonologija by Ivan Marković
October 2013 | Hardcover | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 210 pages | ISBN: | 6.64 Mb

Knjiga Hrvatska morfonologija kroatista Ivana Markovića prvi je obuhvatni i temeljiti opis morfonologije hrvatskoga jezika. Morfonologija, jezikoslovna disciplina koja se bavi i fonološki i morfološki uvjetovanim glasovnim promjenama predmet jeMoreKnjiga Hrvatska morfonologija kroatista Ivana Markovića prvi je obuhvatni i temeljiti opis morfonologije hrvatskoga jezika. Morfonologija, jezikoslovna disciplina koja se bavi i fonološki i morfološki uvjetovanim glasovnim promjenama predmet je gramatičkih opisa hrvatskoga jezika, ali uglavnom rudimentarno, kao ancila bilo fonologiji bilo morfologiji.Knjiga se sastoji od petnaest poglavlja.U opsežnom Uvodu donose se odredbe morfonologije kao dijela gramatike i njezina predmeta, iscrpna i primjerima iz različitih jezika te različitih registara hrvatskoga jezika potkrijepljena tipologija glasovnih promjena, razrada glasovnih promjena prema njihovoj uvjetovanosti i prema njihovim posljedicama, prikaz u suvremenu jezikoslovlju uvriježene notacije glasovnih promjena (koja je dalje u knjizi provedena) te kratke napomene o povijesti morfonologije i pojedinim problemima koje je uvodno nužno bilo riješiti da bi daljnji opis mogao biti konzistentan.Sljedećih četrnaest poglavlja posvećeno je glasovnim promjenama hrvatskoga jezika: Jednačenje konsonanata po zvučnosti, Jednačenje konsonanata po mjestu tvorbe, Ispadanje konsonanata, Umetanje j, Umetanje a, Smjena l//o, Prijeglas, Smjena ě//e, Palatalizacija, Sibilarizacija, Jotacija, na jednome mjestu obuhvaćene su uvelike zanemarene Promjene u I.

i II. glagolskoj vrsti, potom Prijevoj i nacrt prikaza Internacionalnoga sloja promjena u hrvatskome.Knjiga je opremljena popisom literature, kazalima imenâ, pojmova i jezikâ te tablicom u knjizi rabljenih transkripcijskih simbola (prema međunarodnome fonetskom alfabetu /IPA/ i tradicionalnoj hrvatskoj, odnosno slavenskoj notaciji).Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Hrvatska morfonologija":


box4art.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us