เนบิวล่า 1 สุชาย ธนวเสถียร

ISBN:

Published: October 1973

Paperback

212 pages


Description

เนบิวล่า 1  by  สุชาย ธนวเสถียร

เนบิวล่า 1 by สุชาย ธนวเสถียร
October 1973 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 212 pages | ISBN: | 6.12 Mb

เนบิวลา เปนนิตยสารรวมเรืองสันของไทย จัดทำโดย สำนักพิมพเทคนิคัล เอนเตอไพรสในเลมประกอบไปดวย บทความและเรืองสันนิยายวิทยาศาสตร ซึงผูประพันธเปนคนไทย ดังนีบทความปัญหาการประพันธนิยายวิทยาศสตรในประเทศไทย โดย สุชาย ธนวเสถียรเรืองสัน1. 300 ปีในอวกาศ โดยMoreเนบิวล่า เป็นนิตยสารรวมเรื่องสั้นของไทย จัดทำโดย สำนักพิมพ์เทคนิคัล เอนเตอไพรส์ในเล่มประกอบไปด้วย บทความและเรื่องสั้นนิยายวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้ประพันธ์เป็นคนไทย ดังนี้บทความปัญหาการประพันธ์นิยายวิทยาศสตร์ในประเทศไทย โดย สุชาย ธนวเสถียรเรื่องสั้น1.

300 ปีในอวกาศ โดย สุทธินัย ธเนศวรกุล2. มนุษย์ผกผัน โดย คิวปิด3. ซาตานจากอนาคต โดย สุทธินัย ธเนศวรกุล4. พลังกระโดด โดย ขัติยา ไกรกาญจน์5. การเดินทางสู่ดาวอัลฟ่าเซนทอรี่ โดย สุพรรณ ชัยวาลย์6. กฎแห่งสัมพันธภาพ โดย นิพนธ์ เจ็ดศิริEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เนบิวล่า 1":


box4art.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us